Hoe kan de trend in gepersonaliseerde (medische) behandeling financiëel realiseerbaar worden?

Afgelopen jaren, in m.n. behandeling van kanker, is vastgesteld dat er vraag is naar een gepersonaliseerde medische behandeling van de patiënt. Dit heeft gunstige invloed op de duur van remissie, overlevingskans en kwaliteit van leven ten opzichte van behandeling die toegespitst is op grotere populaties met de (soortgelijke) aandoening. Echter, gepersonaliseerde behandeling heeft een sterk financieel nadeel. Immers, behandeling voor een grotere populatie kan goedkoper geproduceerd en toegepast worden dan een behandeling voor een selecte groep mensen en is ook interessanter voor de zorgverzekeringen. Daarom vraag ik mij af hoe het (financieel/farmaceutisch) mogelijk gemaakt kan worden om gepersonaliseerde behandeling realiseerbaar te maken.