Hoe kan de toekomst van de democratie in Europa vorm gegeven worden op een manier die legitiem is?

Wat is de democratische toekomst van Europa? De politiek ligt overal onder vuur, en er is sprake van een groeiende kloof tussen politici en burgers, zowel in landen als ook op Europees vlak. Dit roept vele vragen op die conceptueel, normatief of empirisch van aard zijn. Wat geeft een overheid het recht om te regeren? Op welke autoriteit is dit gebaseerd? Hoe groot is het draagvlak onder de bevolking voor verschillende niveaus van overheden, en wat kan eventuele verschillen verklaren? Is er een inherente spanning tussen de economische inrichting in Europa en haar democratische karakter, en klopt de these dat het kapitalisme de democratie ondergraaft? De toenemende internationalisering en mondialisering van politieke uitdagingen (klimaatverandering, wereldarmoede, globale financiële markten) maken globaal handelen nodig. Is dan niet ook een vorm van democratie nodig op het niveau van de Europese en globale instituties? Een vraag van de Nederlandse Onderzoekschool Wijsbegeerte.