Hoe kan de spoorsector met zijn energievoorzieningssystemen bijdragen aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening in Nederland?

Via de bovenleiding wordt elektriciteit getransporteerd naar de trein. Om de bovenleiding van elektriciteit te voorzien zijn meer dan 200 onderstations geplaatst. Deze onderstations zijn gekoppeld met de elektriciteitsnetten van de netbeheerders. Er is dus sprake van een directe koppeling van het elektrische energievoorzieningssysteem van het spoor met de elektrische energievoorzieningssystemen van de netbeheerders. Momenteel vindt een energietransitie plaats door de komst van duurzame decentrale elektriciteitsopwekking (zon en wind). Deze energietransitie heeft gevolgen van het elektriciteitsnet (gebruik en opbouw) bij netbeheerders. Vanwege de directe koppeling zijn twee vraagstukken van belang: welke gevolgen heeft deze energietransitie op de koppelingen van ProRail met het net van de netbeheerder? En welke synergie is er uit deze koppelingen te behalen?