Hoe kan de ruimtelijke inrichting van Nederland bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke en economische opgaven van de energietransitie?

Het gaat hierbij om het ruimtelijk inpassen van infrastructuur voor energiedragers zoals gas, elektriciteit, warmte en dergelijke (van bron/opslag/productielocatie tot gebruik). Deze infrastructuur kan zowel bovengronds als ondergronds gelegen zijn. Het gaat er ook om hoe deze infrastructuur - zoals bijvoorbeeld voor warmtenetten - kan worden ingepast in en of kan samengaan met andere infrastructuur (in zogenaamde functiecombinaties). Het gaat hierbij ook om aandacht voor tijdelijke opslag van energie in bodem- en watersystemen.