Hoe kan de recente geschiedenis inzicht bieden in de rol die het bedrijfsleven speelt bij de formulering en uitvoering van het Nederlandse buitenlandbeleid?

Van de Nederlandse koopman wordt al heel lang aangenomen dat hij een grote vinger in de pap van het Nederlandse buitenlandbeleid heeft. Over de manieren waarop deze belangrijke stakeholder in de recente geschiedenis zich heeft doen gelden, weten we echter nog betrekkelijk weinig.