Hoe kan de politie gebruik maken van nieuwe technologieën om de openbare orde effectiever te handhaven en de strafvordering beter uit te voeren en is –nog meer- (proces)innovatie in de opsporing mogelijk?

Vooral op het terrein van detectie/sensing liggen mogelijkheden, maar ook valt te denken aan verhoor op afstand met audiovisuele middelen. Technologie wordt goedkoper, toegankelijker en intelligenter. Kunstmatige intelligentie kan je tegenwoordig studeren aan de universiteit. Op steeds meer terreinen wordt de computer beter dan het menselijk brein. Er komt een intieme technologie op doordat mensen en machines versmelten. Niemand weet precies wat daarvan de effecten zullen zijn. Wel is duidelijk dat innovaties op het gebied van neurowetenschappen, super computing, virtual reality en nanotechnologie een grote impact zullen hebben op het werkterrein van veiligheid en justitie. Hoe kunnen we gebruik maken van deze innovaties? En hoe gaan we om met onverwachte effecten? Wat betekent het bijvoorbeeld voor onze rechtshandhaving als slimme apparaten domme dingen gaan doen?