Hoe kan de overheid de creativiteit onder burgers, bedrijven en decentrale overheden stimuleren, faciliteren en benutten bij het oplossen van hardnekkige duurzaamheidsproblemen?

Bij deze vraag is het zaak om te bezien wat burgers, bedrijven en decentrale overheden nu tegenhoudt om creatief na te denken over oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven, rekening houdend met Europese en ander internationale wet- en regelgeving. Uit de SKIA IenM http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm/documenten-en-publicaties/brochures/2012/06/29/ienm-maakt-ruimte-strategische-kennis-en-innovatieagenda-skia-infrastructuur-en-milieu.html De overheid heeft in deze ‘energieke’ samenleving niet meer alle touwtjes in handen, maar blijft wel een speciale deelnemer vanwege de unieke middelen en de positie waarover ze beschikt (wetgeving, belastinggeld, maatschappelijk mandaat, beheer van de gemeenschapsgoederen). Ons toekomstbeeld is dat we als overheid gebruik gaan maken van de creativiteit en ongekende reactiesnelheid van de energieke samenleving. In aansluiting op het ambitieuze doel ‘Ruimte voor burgers, bedrijven, provincies en gemeenten’ vraagt dit om een andere overheid en andere governance. Die moet gericht zijn op het stellen van heldere doelen en op meer ruimte creëren voor andere partijen dan de overheid om invulling te geven aan het bereiken van die doelen.