Hoe kan de opwekking van duurzame energie zodanig ruimtelijk worden ingericht en georganiseerd dat deze efficiënt en effectief plaatsvindt, en tegelijk het publieke draagvlak optimaal is?

Het is gewenst, en ook onvermijdelijk, dat in een groeiend aandeel van onze energiebehoefte wordt voorzien door de opwekking van duurzame, hernieuwbare energie. Het vinden van goede locaties voor windmolens, zonnepanelen en andere innovatieve energie-opwekkingsvormen is een grote maatschappelijke uitdaging. Het afwegen van belangen, meewegen van protesten en meer in het algemeen het betrekken van burgers en bedrijven bij de planning hiervan is dat eveneens. Planologisch onderzoek kan helpen de ruimtelijke planning van de energie-opwekking beter, en op een participatieve manier, te organiseren.