Hoe kan de opgeslagen warmte omgezet worden van opslag en transport naar individueel gebruik?

Warmte kan in de gebouwde omgeving relatief efficiënt duurzaam opgewekt worden. Warmte kan echter relatief moeilijk getransporteerd worden en wordt zelden gebruikt op het moment dat het geproduceerd wordt. Voor grootschalige toepassing van duurzame warmte-energie is een meer efficiënte en compacte warmte-opslag en/of warmte transport noodzakelijk.