Hoe kan de ontwikkeling van executieve functies optimaal gestimuleerd worden bij hele jonge kinderen uit kansarme gezinnen?

Executieve functies zijn de controlefuncties van de hersenen die complex doelgericht gedrag aansturen. De ontwikkeling van deze functies in de eerste levensjaren is een belangrijke voorspeller voor hoe kinderen later op allerlei maatschappelijk belangrijke uitkomsten functioneren. Zo zijn executieve functies in de voorschoolse periode voorspellend voor academische prestaties, gedragsproblematiek, vroege schooluitval, criminaliteit en gezondheid vele jaren later. Daarom is het van cruciaal belang dat we beter leren begrijpen hoe de executieve functies gevormd worden in de eerste levensjaren. Welke omgevingsfactoren spelen hierin een rol, en hoe kunnen deze mogelijk bijgestuurd worden? Dit is met name van belang voor kinderen van laag opgeleide, arme ouders, waarvan bekend is dat zij al voor aanvang van de basisschool minder goed presteren op het gebied van de executieve functies dan kinderen van hoog opgeleide, rijke ouders.