Hoe kan de ontwikkeling van duurzame energie bevorderd worden zonder energieprijzen te destabiliseren?

Het staat buiten kijf dat we alternatieve vormen van energie moeten ontwikkelen buiten het simpelweg aanboren van nieuwe oliebronnen. Maar zodra de olieprijs stijgt, is de verleiding om meer olie omhoog te halen groot. De recente boom in schalie-energie was bijvoorbeeld het gevolg van de zeer hoge olieprijzen in de afgelopen vijf jaar (tot 150 dollar per vat terwijl het historische gemiddelde zo rond 30 dollar lag). Met andere woorden, zulke hoge olieprijzen ontmoedigen R&D in alternatieve energievormen. Daar komt bij dat de wedren naar olie en alternatieve vormen van energie op korte termijn de olieprijs kan destabiliseren, zoals onder meer is gebleken uit het verrassende besluit van Opec in november 2014 om de olieproductie niet te verlagen als reactie op de excessieve productie van schalie-energie. Hoewel lage energieprijzen gunstig zijn voor huishoudens en olie importerende landen, kunnen zij tegelijkertijd landen die olie exporteren destabiliseren, vooral als die landen beperkte olievoorraden en een grote bevolking hebben (denk aan Iran, Irak, Rusland en Venezuela). De vraag is dus welke maatregelen overheden kunnen treffen om de ontwikkeling van duurzame energie te bevorderen zonder energieprijzen te destabiliseren.