Hoe kan de niet-economische, maatschappelijke waarde van zaken in de samenleving bepaald worden, op een zodanige wijze dat deze waarde meegenomen kan worden in beleidskeuzes?

In maatschappelijke en politieke discussies wordt vaak verwezen naar de maatschappelijke (meer)waarde van beleid of maatschappelijke, economische of technologische ontwikkelingen. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over wat maatschappelijke waarde is en hoe verschillende soorten van waarde in de maatschappij met elkaar vergeleken kunnen worden, bijvoorbeeld economische, ecologische, sociale, morele, culturele, of ethische waarde. Veel maatschappelijke discussies lopen stuk en veel beleid is incoherent omdat er onduidelijkheid bestaat over de niet-economische maatschappelijke waarde van de zaken waarop deze activiteiten betrekking hebben en de wijze waarop verschillende soorten maatschappelijke waarde met elkaar kunnen worden vergelijken en met economische waarde. Multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek kan hier verandering in brengen. Dit kan ook de versmalling van nutsdiscussies tot alleen economisch nut helpen tegenhouden. Het thema is ook relevant voor de ontwikkeling van criteria voor de maatschappelijke valorisatie van onderzoek.