Hoe kan de manier van aanbesteding bij publieke opdrachtgevers zo ingestoken worden dat het innovatieve vermogen van de sector gestimuleerd wordt?

Veel opdrachten in de bouw worden verworven in formele aanbestedingsprocessen. De mogelijkheid om in dit model tot innovatie te komen zijn beperkt. De laatste jaren zijn er een aantal nieuwe varianten in praktijk gebracht. Echter zowel bij opdrachtgevers als bij opdrachtnemers bestaat de behoefte aan innovaties ( ‘verrast te worden met innovaties’ dan wel met innovaties commercieel succesvol te zijn).