hoe kan de maatschappij beslissen welk erfgoed (gebouwd, archeologisch immaterieel, roerend en landschappelijk) behouden moet blijven?

er van uitgaande dat: 1- er steeds meer waardevol erfgoed komt, 2- de kosten voor behoud te hoog worden en daardoor op lange termijn niet alles behouden kan blijven. maar hoe bepalen we nu wat wel tegen alle kosten voor het nageslacht beschikbaar moet blijven?

Bijbehorende clustervragen