Hoe kan de leefbaarheid en veiligheid in groeiende steden bevorderd worden in het licht van grote maatschappelijke veranderingen die zich aandienen op gebieden als energievoorziening, mobiliteit, social media en big data.

Steeds meer mensen leven in steden. In steden komen verschillende problemen tegelijkertijd in versterkte vorm voor. Voorbeelden hiervan zijn: urbanisatie; vergrijzing; klimaatverandering; de voorziening van vers voedsel in mega steden; klimaateffecten en zeespiegelrijzing; de aantasting van de fysieke en sociale leefbaarheid; de gezondheidsrisico’s voor bewoners; congestieverschijnselen in alle vormen van infrastructuur; nieuwe vormen van ongelijkheid. Tegelijk vormt de stad een bron voor creatieve oplossingen. Daarbij passen trendy concepten zoals: urban metabolism, smart city, sharing city, connected city, adaptive city. De zoektocht naar oplossingen impliceert dat we de stad niet moeten begrijpen als optelsom van afzonderlijke sectoren, domeinen of belangen, maar dat we de stad als een complex adaptief (eco)systeem moeten zien en begrijpen. Zowel bij het zoeken naar oplossingen als bij het begrijpen van de stad kan de wetenschap een belangrijke rol spelen.