Hoe kan de kwaliteit van de ruimtelijke planning en inrichting van onze samenleving zodanig worden verbeterd dat conflicten worden vermeden, complementariteiten ontstaan, en belangen van allerlei partijen op elkaar worden afgestemd en worden gediend?

Vraagstukken van ruimtelijke planning en inrichting zijn altijd complex, en draagvlak voor beslissingen op dit terrein is van groot belang. In het licht van nieuwe sociale media en razendsnelle verspreiding van informatie liggen er grote kansen op het terrein van participatieve ruimtelijke planning, maar kan ook gemakkelijk een sfeer van conflicten en achterdocht ontstaan. Onderzoek dat zich richt op innovatie in de ruimtelijke planning kan bijdragen aan verbetering van ruimtelijke planningsprocessen.