Hoe kan de KNAW omgaan met collectief falen t.a.v. de integriteit van wetenschap ?

Hoe kan de KNAW omgaan met collectief falen t.a.v. de integriteit van wetenschap, zoals bij hoogleraren economie die niets doen aan censuur van de economische wetenschap door de directie van het Centraal Planbureau sinds 1990, of bij hoogleraren wiskunde en/of didactiek van wiskunde die niets doen aan het structureel integriteitsprobleem in het onderwijs in wiskunde en rekenen ? Het reduceren van de aanpak van zulk collectief falen tot incidenteel protest daartegen door een individuele wetenschapper, die dan gangbaar buiten de boot valt, is niet alleen onbeschaafd maar ook weinig effectief behalve wanneer je dat collectief falen in stand wilt houden (terwijl je er toch van verteld is). Kan er geen regeling komen dat er bij zo'n melding standaard een onderzoek en net verslag komt, met kopie aan de Tweede Kamer wanneer er mogelijk consequenties voor het beleid zijn ? Voor nadere informatie zie http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/TPnCPB/Artikelen/AdviesOntslagHooglerarenEconomie.pdf en http://thomascool.eu/Papers/Math/2014-07-08-Colignatus-aan-KNAW-LOWI.html.