Hoe kan de kennis over neurobiologische factoren in relatie tot agressie en stress worden ingezet al s aanvulling op bestaande ‘toolkits’ van instrumenten voor de praktijk van Veiligheid en Justitie?

Er is de laatste decennia veel kennis verworden over de rol van neurowetenschappelijk en hormonale en factoren bij agressief en gewelddadig gedrag maar ook bij kwetsbaarheid of juist weerbaarheid tegen stressproblematiek. Nu is het moment om deze kennis door middel van praktijkgericht onderzoek actief in te zetten. Enkele voorbeelden: Kunnen neurobiologische factoren bijvoorbeeld een waardevolle aanvulling zijn op risicotaxatie-instrumenten voor gewelddadig gedrag? Of: Hoe kan een geschikte neuropsychologische/neurocognitieve assessment-kit worden ontwikkeld die naast de al beschikbare instrumenten behulpzaam kan zijn bij het toepassen van het nieuwe adolescentenstrafrecht of bij de onderbouwing van de vraag in hoeverre iemand toerekeningsvatbaar is? Hoe kunnen laboratoriumtaken zoals neuropsychologische testen levensechter worden gemaakt en meer in het dagelijks leven worden betrokken met behulp van nieuwe technieken als Virtual Reality of apps op de telefoon?