Hoe kan de invoering van bestaande materiaal- en technische innovatie in de bebouwde omgeving versneld worden en welke rol kunnen kleine gespecialiseerde bedrijven daarin vervullen?

We zijn een van de kleine partijen, die 100% met eigen middelen onderzoek uitvoert, educatie naar Nederland gehaald heeft, betrokken is bij onderzoek en ontwikkeling op het gebied van circulair, duurzaam, energievriendelijk en bouwbiologisch bouwen en wonen. Vanuit overheid NUL ondersteuning. De groep aan kleine gespecialiseerde partijen in NL die op dit gebied de wetenschap ver vooruit lopen, is nauwelijks zichtbaar danwel gewenst: immers zijn de belangen van grotere en bekendere partijen in het geding. Om op het gebied van circulaire en duurzame nieuwbouw en renovatie op Europees gebied voorop te kunnen lopen, is hier een volledig nieuwe aanpak nodig waarbij de middelen voor onderzoek een combinatie zouden moeten vormen tussen theorie en ervaring in de praktijk om grotere en snellere stappen te kunnen maken. Op dit moment zien we veel onderzoek in Nederland, dat allang is uitgevoerd in het buitenland, en dan 10 - 15 jaar geleden!!! Of het nou om beloning, ondersteuning of waardering gaat, de kennis en kunde ligt er: hoe kan dit benut, versneld en gestimuleert worden? www.ecoscala.eu