Hoe kan de installatie van de zogenaamde smart borders helpen om toezicht te houden op de toenemende komst van vreemdelingen en kan het delen van gegevens op internationaal niveau daarbij helpen?

De mobiliteit van de burgers op de wereld neemt toe. Het gevolg is dat steeds meer niet EU-burgers Europese grenzen oversteken. Dit moet worden gefaciliteerd, maar ook dienen al hun grenspassages te worden gecontroleerd. Wekelijks stroomt een miljoen jaar aan videomateriaal over het net. Iedere dag registreren camera’s, telefoons, toegangspoortjes en andere meetapparatuur miljarden gigabytes aan data. Organisaties storten zich op het verzamelen, bewerken en analyseren van deze informatie, op zoek naar de waarde en betekenis die erin verscholen ligt. Ook het werkveld van veiligheid en justitie wordt met de exponentiële groei van data geconfronteerd. Hoe selecteren we daaruit de informatie die voor opsporing en vervolging van strafbare feiten relevant is? Er zijn legio toepassingsmogelijkheden voor Big Data. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor online recherche-onderzoek, het opstellen van risicoprofielen voor ex-gedetineerden en het voorspellen van radicalisering. Hoe kan het gebruik van Big Data Nederland veiliger maken? En welke juridische en morele dilemma’s brengt dat mee?