Hoe kan de in Nederland ontwikkelde kennis op gebied van water beter te gelde worden gemaakt?

Nederland beschikt over een enorme kennis op gebied van water, aanwezig bij bedrijven, overheidsinstellingen en R&D instituten en universiteiten. Welke, op specifiek nationale waterkennis gerelateerde, innovaties zijn geoctrooieerd, door wie en op welke wijze kan de "tegeldemaking" worden geprofessionaliseerd om tot een voor de Nederlandse economie hoger rendement te komen? Het onderzoek zou dienen te leiden tot een inventarisatie van de mate waarin bestaande waterkennis in Nederland, in vergelijking tot andere landen, is omgezet in octrooien en op welke wijze Nederland, anders dan die landen, deze geoctrooieerde kennis licentieert of anderszins te gelde maakt. Wordt bij het toepassen van geoctrooieerde waterkennis ingezet op het verkrijgen van op concrete waarde voor de Nederlandse economie of wordt het (voornamelijk) ingezet als methode van ontwikkelingssamenwerking? Hoe zou een andere wijze van exploitatie van die door intellectuele eigendomsrechten beschermde kennis beter kunnen worden georganiseerd, waarbij ervaringen van het Nederlandse en internationale bedrijfsleven als voorbeeld zouden kunnen dienen.