Hoe kan de gezondheidszorg zo worden georganiseerd dat 500.0000 tot 1.000.000 Nederlanders met Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) beter worden geholpen in plaats van van het kastje naar de muur te worden gestuurd.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn klachten die na adequaat medisch onderzoek niet of niet volledig te verklaren zijn door een bekende somatische aandoening. Deze klachten gaan gepaard met aanzienlijke maatschappelijke kosten vanwege bijvoorbeeld arbeidsverzuim en hoge medische kosten vanwege ineffectieve somatisch gerichte, specialistische behandelingen. Veel van deze patiënten weten niet goed waar ze geholpen kunnen worden en worden jaren achtereen van het kastje naar de muur gestuurd.