Hoe kan de gastvrijheidsindustrie toegevoegde waarde behouden in een gefragmenteerde waardeketen?

De dienstverlening in de gastvrijheidsindustrie wordt transparanter en het aanbod wordt meer gefragmenteerd. Het gastvrijheidsproduct valt uiteen in losse componenten. Toch vormen die delen tezamen een dienst of product in de uiteindelijke beleving en ervaring van de gebruiker. Tegelijkertijd zet de transparantie de marge onder druk en kan de kwaliteit bedreigen. Wat betekent dit voor de aanbodzijde en hoe kan die hiermee omgaan? Loopt de gecreëerde toegevoegde waarde in de pas met het rendement van elke aanbieder? Wat is de afweging van de gebruiker, consument of bedrijfsmatige afnemer? Hoe kan waarde worden gecreëerd vanuit de gastvrijheidsindustrie, zodanig dat er nog een duurzame bedrijfsvoering blijft?