Hoe kan de Europese Unie door intern beleid en interne regels invloed uitoefenen buiten Europa?

De Europese Unie is als economisch en politiek zwaargewicht in staat om invloed uit te oefenen buiten haar territoriale grenzen door daarop gerichte regels of beleid. Maar ook met interne maatregelen of regels beïnvloedt de Europese Unie - bedoeld en onbedoeld - het gedrag, het beleid en de interne rechtsordes van niet-EU landen. Wat zijn deze effecten en door welke interne processen of regels worden ze veroorzaakt? Welke mogelijkheden en kansen creëert dit voor de Europese Unie, voor de interne markt of voor de Europese burgers? Wat zijn de achterliggende doelstellingen van het externaliseren van intern beleid? En mag het eigenlijk wel: in hoeverre is het legitiem dat interne Europese regels of maatregelen direct of indirect effecten sorteert in de rechtsordes van derde landen? Voor het bestuderen van de externe effecten van intern EU recht en EU beleid zijn gezichtspunten vanuit de rechtsgeleerdheid, beleids- en organisatiewetenschappen en economie van belang.