Hoe kan de effectiviteit van tablet en smartphone apps om gezond gedrag te stimuleren en te ondersteunen worden verhoogd?

Er zijn inmiddels duizenden tablet of smartphone apps die proberen gezond gedrag te stimuleren en te ondersteunen; voor gezond eten, lichamelijk bewegen, stoppen met roken, matig alcoholgebruik, stressreductie, diabetes management, therapietrouw, etc. Echter, de meeste van die apps die doen maar wat: Ze zijn niet zozeer ontworpen op grond van wat mensen nodig hebben maar van wat technologisch mogelijk is. Ze houden onvoldoende rekening met de psychologische processen die spelen bij gedragsverandering. Verder zien we dat deze apps maar heel matig gebruikt worden. Bovendien zijn er op dit moment slechts enkele van die duizenden apps die wetenschappelijk onderzocht zijn op effectiviteit. Gezondheidsgedragsbeinvloeding via apps staat dan ook nog in de kinderschoenen. Er is wetenschappelijk onderzoek nodig om de grote mogelijkheden van apps, ook in combinatie met sensoren, te onderzoeken, innoveren en aan te tonen.