Hoe kan de digitalisering van de bouw helpen de klantgerichtheid te vergroten en welke wetenschappen zijn hierbij relevant? Welke disciplines zijn belangrijk voor gebruikersbetrokkenheid? Welke diensten moet de bouw als totaalpakket aan kunnen bieden om h

Vergroten van de klantgerichtheid in het bouwproces is een belangrijk aandachtspunt in het vergroten van de marktwerking (antwoord geven op de vraag) van de bouwsector. Dat gaat deel over de attitude van de grotendeels technisch georiënteerde medewerkers en organisaties, deel over de inrichting van het bouwproces dat toegerust moet zijn op de mogelijkheid van de klant c.q. gebruiker om zijn eigen invulling te geven aan het bouwwerk en de inrichting en deels over het vooraf beschikbaar krijgen van informatie over de bestaande situatie die verrassingen en overlast voor de klant voorkomen.