Hoe kan de democratie worden verbeterd

Onze democratie wordt bedreigd door: - te weinig direct contact met de burger (kiesrecht is onvoldoende en manipuleerbaar) - het niet openbaar zijn van meerderheidsvorming - het ontbreken van draagvlak van politieke partijen (nu al minder dan 2%) - de belemmering van politieke partijen voor een juiste en pluriforme mening - de vervormende invloed van media (populisme, manipulatie en commercialisering) - de toenemende complexiteit en pluriformiteit van onze maatschappij - onvoldoende daadkracht van bestuur Willen we de democratie behouden dan zullen we deze moeten verbeteren. Dat betekent mee gaan met mogelijkheden en behoeften van de tijd. Politieke partijen zijn de laatste zuil die moet worden opgeruimd, maar de politiek zal dat zelf niet doen. De rest van de wereld ontwikkelt slagvaardiger bestuursvormen. Onze democratische bestuursvorm dateert nog uit de 18e eeuw. Globalisering en communicatie vragen om evaluatie van de grondslagen van onze democratie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) en de uitvoering (kiesrecht en politieke partijen).