Hoe kan de bouwsector zichzelf vernieuwen door beter gebruik van informatie en wat zijn de consequenties voor (het gebruik van) de gebouwde omgeving (smart cities)?

De bouwsector (inclusief installatiesector) is zeer relevant voor de Nederlandse economie met 5% van het BBP, buiten wat nog omgaat in de markt van toeleveranciers en dienstverleners. De bouwsector werkt al vele jaren op ongeveer dezelfde manier. Informatie en het gebruik van open standaarden om de bouw te vernieuwen worden steeds belangrijker. BIM (Bouw Informatie Model(ling)/Management) is hiervoor een relevante ontwikkeling, waarbij de informatie over de gehele levensduur van bouwwerken duurzaam toegankelijk is voor partijen. De implementatie van BIM is een transitie die integraal werken mogelijk maakt. Dit zet de bouwwereld op zijn kop. Hiermee kunnen faalkosten sterk worden verminderd (ca. 5 miljard Euro per jaar) en de internationale concurrentiepositie versterkt. BIM is daarnaast een noodzakelijke aanjager om meer en sneller duurzaamheid te verkrijgen ( 40% van de wereldwijde CO2 wordt veroorzaakt door emissies door de gebouwde omgeving!). BIM en smart cities komen bij elkaar, door ontwikkelingen als 3D, ICT, sensor technologie en serious gaming. De ontwikkelingen rond BIM en smart cities zijn daarmee niet los van elkaar te zien en de uitdagingen een spannend onderzoeksterrein waar Nederland op beide fronten een stevige positie heeft met grote economische en maatschappelijke relevantie.