Hoe kan de bouwsector zichzelf vernieuwen door beter gebruik van informatie en hoe kan de benodigde cultuuromslag voor het delen van de informatie versneld plaatsvinden mede met het oog op smart cities (inclusief smart buildings en smart infrastructures)?

De bouwsector (inclusief installatiesector) is zeer relevant voor de Nederlandse economie met ca. 5% van het BBP (plus toeleveranciers, dienstverleners). Informatie en het gebruik van open standaarden om deze uit te wisselen wordt steeds belangrijker. Dit delen van informatie maakt zaken transparant en vergt een cultuuromslag voor samenwerking tussen partners in de bouwketen. We praten hier over implementatie van BIM (Bouw Informatie Model(ling)/Management, waarbij de informatie over de gehele levensduur van bouwwerken duurzaam toegankelijk is voor partijen. Hiermee kunnen faalkosten sterk worden verminderd (ca. 5 miljard Euro per jaar), duurzaamheid verbeterd (energie neutraal bouwen) en de internationale concurrentiepositie versterkt. Door BIM ontstaan nieuwe beroepen zoals BIM modelleur en regisseur en verandert het onderwijs en de rollen in de bouwsector en wordt het bouwen meer modulair (monteren). Deze gewenste vernieuwing is ook van belang voor smart cities/buildings/infrastructures. BIM en smart cities komen bij elkaar, door ontwikkelingen als 3D, ICT, sensor technologie en serious gaming. Gebouwen worden smart, intelligenter en zelfsturend. Werken , wonen en recreëren gaan in elkaar overvloeien. BIM vernieuwt daarmee niet alleen de bouwsector maar de gehele gebouwde omgeving inclusief het gebruik en de planning daarvan. De benodigde cultuuromslag is daarmee zeer relevant en op snijvlak van disciplines.