Hoe kan de bouwsector een adaptieve bouw-informatie infrastructuur vormgeven die effectief en efficiënt inspeelt op ontwikkelingen?

De vraag is relevant voor de versnelde implementatie van BIM (Bouw Informatie Model(ling)/Management en de ontwikkeling van het Informatiehuis Bouw in het kader van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om het komen tot een adaptieve bouw informatie infrastructuur naar analogie van de geo-informatie infrastructuur. Een informatie infrastructuur bestaat uit de volgende onderdelen: beleid, standaarden (waaronder bibliotheken), data, mensen, en ICT. De vereiste samenwerking hiertussen maakt het een complex systeem waaraan door ontwikkelingen zoals ketenintegratie, systems engineering, de sterke toename van massieve ongestructureerde data (big data), opkomst van sensor netwerken, etc. steeds hogere eisen worden gesteld. Open standaarden zijn hierbij van belang voor duurzame toegang tot de data gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken, om de afhankelijkheid van software te verminderen. Nederland heeft met de investeringen hierin en het beleid vanuit de BouwInformatieRaad de afgelopen jaren een internationale voorlopers positie opgebouwd en dient deze vast te houden vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt. Ook vanuit de geosector is een voorloperspositie aanwezig waarop kan worden aangesloten