Hoe kan de antibiotica resistentie van bacteriën tegengegaan worden?

Bacteriën kunnen met behulp van plasmiden genen doorgeven die resistentie tegen bepaalde soorten antibiotica geven. Dit betekent dat bepaalde bacteriën niet meer met normale behandelwijzen aangepakt kunnen worden. Er zijn verschillende manieren waar meer onderzoek naar gedaan kan worden om dit probleem aan te pakken. Plasmide conjugatie kan voorkomen worden. Ook kan gebruik gemaakt worden van biologische competitie en 'biological agents'. Kunnen bacteriën hun resistentie verliezen door evolutie als deze resistentie niet meer voor belang van ze is?