hoe kan cultureel erfgoed zo ontwikkeld worden dat de veranderingen die het in de loop der tijd ondergaat (restauratie) niet als verlies maar als een positieve bijdrage wordt gezien die waarde verhogend is?

agv functieveranderingen (gebouwen), verval en nieuwe comfortwensen worden gebouwen (en de daar in aanwezige interieurs) ingrijpend veranderd. de uitdaging is om het culturele waardeverlies agv deze veranderingen zo klein mogelijk te laten zijn. maar de grote wens is natuurlijk om erfgoed zo te ontwikkelen dat de culturele waarde juist verhoogd worden.

Bijbehorende clustervragen