Hoe kan creativiteit in het bedenken van en het werken met oplossingen in fysieke en virtuele distributievraagstukken worden bevorderd?

In fysieke en virtuele distributie van goederen en diensten werken meer en meer organisaties samen om operaties op een duurzame manier uit te voeren. Creativiteit in het bedenken van logistieke oplossingen en het uitvoeren ervan wordt steeds belangrijker. Bedrijven in de creatieve sector werken aan het bedenken van technieken om deze creativiteit te bevorderen.