Hoe kan chemie en energie worden geïntegreerd in een zonne/wind energie gebaseerde maatschappij? M.a.w., hoe kan foto- en electrokatalyse worden aangewend voor productie van materialen?

De behoefte aan primaire grondstoffen stijgt als gevolg van de groei van wereldbevolking en welvaart. Hierdoor ontstaat een relatieve schaarste die tot stijgende prijzen leidt, een groeiende milieubelasting bij de winning en in sommige gevallen zelfs tot (burger-)oorlogen. De uiteindelijke oplossing voor het grondstoffenprobleem is een circulaire economie waar iedereen kan beschikken over voldoende voedsel, energie en materialen om prettig te kunnen leven zonder het milieu onomkeerbaar te belasten en de grondstofvoorraden van de aarde uit te putten. Zonne- en windenergie kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.