Hoe kan burgers de macht worden teruggegeven over besluitvorming over hun leefomgeving en hoe kan dit in het bestuursrecht geïntegreerd worden zonder tot proceduralisme te vervallen?

In het omgevingsrecht is toenemende aandacht voor participatie en privaat initiatief. Toch wordt nog veel door de overheid bepaalt. Is dat niet zo, dan ligt de bal bij grote projectontwikkelaars. Maar ook burgers hebben ideeën over hun leefomgeving. Hun stem zou uiteindelijk doorslaggevend moeten zijn. Dat is nu - zeker juridisch - nog niet het geval. Hoeveel zeggenschap burgers hebben is nu sterk afhankelijk van de goodwill van bijvoorbeeld de gemeente waar zij mee te maken hebben. Maar om meer participatie door wetgeving te stimuleren is niet eenvoudig.