Hoe kan biologisch vloeibaar aardgas worden ingezet als een duurzame brandstof voor de transportsector?

De rol van bio-LNG (biologisch vloeibaar aardgas) als duurzame brandstof voor de transportsector dient nader te worden bepaald. Een van de mogelijke toepassingen is bijmenging met LNG. De uitrol van een volledig bio-LNG netwerk is een volgende stap. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn de productiecapaciteit en de inrichting van (lokale) distributienetwerken. Vanuit de gedacht van een circulaire economie, kunnen gesloten lokale netwerken worden vormgegeven, waarbij bijvoorbeeld vuilniswagens afval transporteren naar een bio-LNG producent en vervolgens zelf rijden op de geproduceerde bioLNG. Hoe dit lokale netwerk vorm te geven, dient nader te worden onderzocht in combinatie met mogelijkheden om bio-LNG op grotere schaal te produceren.