Hoe kan bij het ontwerpen van embedded of cyber-physical systemen rekening gehouden worden met verregaande adaptiviteit van systeemgedrag en configureerbaarheid van het systeem?

Embedded of cyber-physical systemen zijn systemen die bestaan uit een combinatie van computerhardware, software, besturing, en/of mechanische delen, vaak ingebed in een groter systeem. De genoemde configureerbaarheid van het systeem betreft aanpassing aan klantspecifieke of omgevingsspecifieke eisen en situaties.