Hoe kan big data ingezet worden voor maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen gerelateerd aan voedselproductie en leefomgeving, zoals stimuleren productie en consumptie veilige en gezonde voeding, ontwerpen slimme steden en duurzaam beheer aarde

De uitdagingen omvatten het vergaren, verwerken, analyseren en visualiseren en toepassen van grote hoeveelheden (ongelijksoortige) data voor het beïnvloeden van complexe systemen en processen. Door het gebruik van big data wordt het ontwikkelen van smart-farmingtechnieken voor planten en dieren (precisielandbouw) mogelijk. Gegevensuitwisseling en data-integratie tussen verschillende voedselketens (van lokaal tot globaal) zijn een voorwaarde voor deze ontwikkeling. Big data kan gebruikt worden om het gat te dichten tussen het voornemen van consumenten om gezonder te eten en het daadwerkelijke eetgedrag. We hebben deze kennis nodig om nieuwe interventiestrategieën te ontwikkelen. Gepersonaliseerde voedingsbehoeften en adviezen, gebaseerd op persoonlijke voorkeur, voedingsverleden, activiteitsniveau, fysiologische informatie en eetgedrag, komen binnen bereik. Big data zijn nodig om de complexe logistiek van de toekomstige circulaire economie, met zijn diverse en continu veranderende productstromen, te ontwerpen en te onderhouden. De veranderingen die gaande zijn in de politiek, het klimaat en financiële verhoudingen, maken voedselproductieketens kwetsbaar en hebben naar verwachting een grote invloed op lokale en mondiale economieën. In de groeiende metropolitane clusters treden problemen op met de aanvoer van voedsel en de afvoer van afvalstoffen en –producten.