Hoe kan bewezen worden dat niet alleen ik (het denkende ik) besta, maar dat er een werkelijkheid buiten dit "ik" bestaat?

Ik ervaar een werkelijkheid buiten mijzelf, andere mensen, natuur, ik ervaar geuren, geluiden, kleuren en vormen. Toch kan het allemaal mijn eigen productie zijn: alles wat ik gewaarwordt kan het resultaat zijn van mijn zelfgecreëerde sprookje. "Ik denk, dus ik besta", OK, maar besta ik alléén?