Hoe kan belastingontwijking worden tegengaan zonder het vestigingsklimaat te benadelen?

Belastingontwijking door multinationals heeft meer dan ooit de politieke aandacht, maar vooral vanuit het perspectief hoe dit juridisch kan worden tegengegaan. Dit brengt echter niet alleen risico's met zich mee voor ontwikkelde landen zoals Nederland maar ook voor ontwikkelingslanden. Terwijl ontwikkelde landen tientallen jaren lang het fiscale instrument hebben kunnen inzetten om bedrijvigheid aan te trekken of te behouden, wordt deze kans aan ontwikkelingslanden deels onthouden nu het gebruik ervan mogelijk als ongewenst wordt gezien vanuit het perspectief van landen die een deel van hun bedrijvigheid en belastingopbrengst dreigen te verliezen. De aanpak van belastingontwijking dreigt bovendien de internationale bedrijvigheid tegen te werken door nationale fiscale maatregelen, waardoor de klok teruggezet wordt voor een zwaar bevochten vrije en open markt in de Europese Unie en daarbuiten. Zijn er alternatieve oplossingen denkbaar die deze neveneffecten tegengaan, waardoor globale bedrijvigheid en belastingheffing hand in hand kunnen gaan?