Hoe kan arbeid zodanig worden georganiseerd dat innovatie en uiteindelijk duurzame economische groei tot stand komt?

Hoe maken arbeidsmarktinstituties de initiatie en diffusie van grootschalige innovaties (on)mogelijk? Hoe kan arbeid in het digitale tijdperk het best worden georganiseerd om innovatie te realiseren?