Hoe is kernfusie te realiseren op een efficiënte en veilige manier?

Als kernfusie te realiseren is, dan is daarmee “in een klap” het energie-probleem en daaraan gekoppelde vervuiling opgelost. Maar kernfusie heeft een aantal technische uitdagingen waarvan de oplossingen het nodige onderzoek vergen. Het is daardoor een zaak van lange adem. ITER wordt als experimentele reactor gebouwd en daarmee zal het nodige geleerd kunnen worden m.b.t een mogelijk vervolg waardoor er in de tweede helft van de 21e eeuw echt energie met kernfusie geproduceerd kan worden.