Hoe is het gesteld met de nationale rechtstaat in ontwikkelingslanden en opkomende economieën? Zijn er alternatieven voor de rechtstaat zoals wij die kennen?

Maatschappelijke organisaties die werken aan social, economic and environmental justice zetten vaak in op het gebruiken en versterken van de rechtstaat. Echter, in steeds meer landen –ook landen waar de bestaande wet- en regelgeving duurzame en gelijkwaardige ontwikkeling nastreeft en waar internationale mensenrechten goed zijn vastgelegd in nationale wetgeving- functioneert de rechtstaat steeds minder goed, bijvoorbeeld omdat rechters niet onafhankelijk van nationale of regionale regeringen of omdat burgers simpelweg geen toegang hebben tot het rechtssysteem.