Hoe interacteren ernstige taalontwikkelingsstoornissen (TOS) met de algemene schoolse vaardigheden?

Kinderen met Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) hebben een normale non-verbale intelligentie. Toch zijn de schoolprestaties van kinderen met TOS kwetsbaar gezien de impact van de taalstoornis op het volgen van het onderwijs. Onderzoek is nodig om de relatie tussen problemen met specifiek taal en meer algeme leervaardigheden te begrijpen. Dit is met name belangirjk voor succesvolle interventies op onderwijsgebied.