Hoe implementeren wij vernieuwend en meer op vertrouwen gebaseerd opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap in de hele bouwketen?

Veel energie wordt verloren in aanbestedingsprocessen. Wederzijdse argwaan en de juridische nadruk wordt steeds groter waardoor partijen van elkaar vervreemden en elkaar als vijanden zien in plaats van als potentiële samenwerkers.