Hoe houden we hedendaagse software en in het verleden ontwikkelde programmatuur ook in de toekomst werkend?

Ons leven hangt steeds meer af van computers en de programmatuur die daarop "draait". De levensduur van software is door de snelle technologische ontwikkeling beperkt. Er zijn verschillende vragen die hiermee samenhangen. De leesbaarheid van de data die we verwerken is afhankelijk van software, en als die software niet meer functioneert, loopt ook het mogelijke hergebruik van de data gevaar. Het probleem van de "software sustainability" is groter en ingewikkelder dan dat van digitale data-archivering. Wat zijn de mogelijkheden om software voor de toekomst te behouden? Moeten we de software blijven onderhouden of telkens herprogrammeren? Zo ja, hoe is te bewijzen dat de vernieuwde software dezelfde resultaten oplevert als de eerder bestaande? Wat betekent dit voor de authenticiteit van de informatie die met de software wordt verwerkt? Moeten we emulatoren bouwen waarmee we de werking van oude software kunnen nabootsen? Moeten we grote software-archieven bouwen? Welke sustainability alternatieven zijn economisch rendabel?