Hoe heeft de Nederlandse schilderkunst van de Gouden Eeuw de wereld bereikt?

Op basis van bestaand kunsthistorisch onderzoek en archiefgegevens biedt de hedendaagse digitale infrastructuur de mogelijkheid om het eigendomstraject in kaart te brengen van elk schilderij en elke canoniek Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw, van het ontstaansmoment tot heden. De opeenvolgende eigenaars kunnen worden getagd op locatie, sociale status en andere eigenschappen en deze data kunnen vervolgens met behulp van netwerkanalyse en netwerkvisualisatie aangeven [1] hoe dit corpus van schilderwerken door vererving (met weging van de verkoopprijs op successieve momenten en vergelijkenderwijs tussen verschillende werken) is rondgereisd, wat de historische verhouding was tussen privé en publiek eigendom en [2] hoe deze werken zowel in het nationale erfgoed als wereldwijd een toppositie hebben verworven. Dit onderzoek kan internationaal richtinggevend zijn.

Bijbehorende clustervragen