Hoe hebben vooroordelen en stereotyperingen die er bestaan in de Nederlandse maatschappij zich de afgelopen eeuwen ontwikkeld?

Mensen hebben vooroordelen over 'de anderen' en stereotyperingen zijn er ongetwijfeld altijd geweest. Volgens mij zou onderzoek naar (bijvoorbeeld) literaire teksten een heel interessante inkijk kunnen bieden op vragen als: bestaan vooroordelen (over vrouwen, bepaalde bevolkingsgroepen, etc.) die er 500 jaar geleden waren nu nog? Hoe hebben deze vooroordelen zich ontwikkeld?