Hoe hebben interculturele contacten buiten Europa in het verleden bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederland?

Historisch onderzoek naar het koloniale verleden van Nederland legt de nadruk op de Nederlandse handelscontacten en de economische baten die dit verleden ons land heeft opgeleverd. Daardoor bestaat het gevaar dat het koloniale verleden wordt gereduceerd tot een rekensom. Door onderzoek te doen naar het belang van interculturele contacten voor de ontwikkeling van de toenmalige Nederlandse koloniën, en daarmee de ontwikkeling van Nederland, verbreden we in belangrijke mate ons inzicht in het verleden dat autochtone Nederlanders delen met landgenoten afkomstig uit de voormalige Nederlandse koloniën.