Hoe hebben immigranten in Nederland hun aankomst en vestiging in deze samenleving zelf beleefd en ervaren? Welke aankomstverhalen circuleren in hun gezinnen en families?

Sinds de aankomst van de “gastarbeiders” is Nederland een immigratieland geworden. De “cultural memory” van de immigranten en hun (klein-)kinderen houdt nu nog, maar over enkele decennia waarschijnlijk niet meer, hun gewaarwordingen levend. Dit te operationaliseren tot een grootschalig verhalenarchief, zowel in audioformaat als getranscribeerd en getagd, biedt toekomstig onderzoek een uniek onderzoekcorpus dat met behulp van de methodiek van de cultural memory studies en de oral history, en met behulp van digitale tagging op narratieve thema’s een rijk beeld van de wording van een immigratiemaatschappij “van binnenuit”, d.w.z. vanuit het perspectief van de nieuwkomers. Dit zal een sprong voorwaarts vormen in verhouding tot eerder sociaalhistorisch werk, c.q. partiële, en vaak anekdotische, steekproeven over dit onderwerp.